top of page
  • 作家相片hongkongecm

悅讀聖經系列之抽絲剝繭查案大法


上回我哋明白左,人類係好鍾意加鹽加醋:我哋對於文字嘅各種想像同埋估計,如果建基係一啲唔客觀同埋唔小心嘅判斷裏邊,會令到我哋扭曲咗文字本身嘅意思。我地作為想了解聖經嘅門徒,似乎有必要放低心中嘅諗法,用一個清晰嘅心思同頭腦嚟接近我地手中嘅聖經。 咁我地點先會有呢個清晰心思頭腦呢?! 我哋要好似一個偵探咁樣,清醒,冷靜,查案嗰陣一定要排除唔合理嘅事、唔關事嘅個人嘅情緒同感受,剩低落嚟嘅,就一定係真相!

134 次查看0 則留言

最新文章

查看全部

Comments


bottom of page